Hoe kan u uw kunstpatrimonium verzekeren?

Gespecialiseerd in het verzekeren van waardevolle voorwerpen, is Hiscox er van bewust hoe uniek en onvervangbaar elk kunstwerk is. Hiscox beschouwt preventie als onmisbaar element voor een goede bescherming.

Voornamelijk gedreven door een verlangen om de mooiste kunstwerken aan te kopen, staan de meeste verzamelaars niet of onvoldoende stil bij de vraag naar de preventie en het behoud ervan. De betrokken verzamelaar wijt dit hoofdzakelijk aan het contrast tussen de passionele band met zijn collectiestukken en de stroeve aanpak van het merendeel van de verzekeraars.

Welke contracten bieden de beste waarborgen? Hoe wordt de waarde bepaald, om zo de dag van het schadegeval een discussie te vermijden over de vergoedbare bedragen per voorwerp?

Hiscox zoekt steeds naar een vertrouwenscontract tussen verzamelaar, makelaar en verzekeraar, en een oplossing op maat, een gepersonaliseerd contract, dat effectief rekening houdt met de specifieke aard van een kunstpatrimonium als basis voor een billijke schaderegeling.

Timothy Broos, Branch Office Manager Hiscox

Hiscox