Nalaten van een verzameling

Hoe regelt u de overgang van uw kunstpatrimonium en zorgt u ervoor dat deze intact blijft?

ING Private Banking beschikt niet enkel over de nodige ervaring, maar ook over teams van specialisten die op zoek gaan naar oplossingen op maat voor elke individuele situatie. Bij het in stand houden van een kunstverzameling komt heel wat kijken. Welk aandeel heeft de verzameling binnen het hele vermogen? Kan de collectie worden opgesplitst (per kunstenaar, per periode, per medium)? Welke erfgenamen zijn geïnteresseerd in de collectie? Kan de verzamelaar zelf zijn erfgenamen aanduiden? Is de echtgeno(o)t(e) mede-eigenaar? Moet de collectie in privébezit blijven of mag ze openbaar worden? Moet ze desgevallend in haar geheel naar één museum of mag ze opgedeeld worden?

Mogelijke oplossingen zijn: een stichting oprichten, een legaat aan een museum, legaten of schenkingen aan erfgenamen (al dan niet in onverdeeldheid), of een combinatie van al die oplossingen. Ook andere oplossingen zijn mogelijk, afhankelijk van ieders situatie. De minst goede optie bestaat erin helemaal niets te ondernemen en de erfgenamen de zaak te laten regelen wanneer het zover is. Inderdaad, iemand die een kunstverzameling heeft aangelegd en die in de toekomst wil beschermen, moet daar zelf de nodige stappen voor nemen. Maar denk eraan: wacht niet te lang…

Marie Helsmoortel, ING Private Banking