Taking care of collections

IPARC is een veelzijdig, multidisciplinair conservatie- en restauratieplatform dat eind 2011 door vijf partners-vennoten is opgericht. Op dat moment hadden die elk een carrière van meer dan tien jaar als zelfstandig restaurateur in hun respectievelijke discipline achter de rug.
Om de hoogste kwaliteitsnormen te bereiken, werkt IPARC enkel met gediplomeerde masters in de restauratie.
Bij de uitvoering van opdrachten volgt IPARC strikt de ICOM – en ECCO–richtlijnen (www.icom.museum, www.ecco-eu.org). Opleiding en levenslang leren staan centraal.

IPARC biedt volgende diensten aan ten dienste van private verzamelaars en publieke collectiebeheerders :

  • Conservatie- en restauratie van kunstvoorwerpen. Met name: moderne en hedendaagse kunstobjecten, schilderijen, (gepolychromeerde) sculpturen, kunstwerken in steen of steenachtige materialen zoals plaaster, textiel, houten objecten en meubilair.
  • Onderzoek en analyse. Voor publieke en private projecten voert IPARC (voor)onderzoeken uit. Daarbij kunnen, naast een materiaaltechnisch onderzoek, ook aanvullende kunsthistorische en iconografische research gebeuren, al dan niet in combinatie met literatuurstudie.
    In het IPARC-atelier bevindt zich eveneens een volledig uitgerust, state-of-the-art fotolab waar multispectrale beeldvorming (X-ray, IRR, UV …) kan uitgevoerd worden.
  • Integrated pest management (IPM) met thermische insectenbestrijding via exclusief partnership met Thermo Lignum
  • Collectiediensten. Het beheer van uw collectie gebeurt op maat o.a. via collectiemanagement (registratie en digitalisatie), gespecialiseerde kunstopslag, conditiechecks en -rapportering.
  • Kunstopslag. Het eigen kunstdepot, ARTPORT, ligt in Kampenhout, op amper twaalf minuten rijden van de luchthaven van Zaventem en twintig minuten van Antwerpen. ARTPORT huist 600 m2 atelier, labo en studio en biedt daarnaast ook ruime opslagruimte voor klanten. Die opslag kan van korte of langdurige aard zijn, en is ook geschikt als calamiteitsopslag. Zowel groupage als individuele boxen of zones zijn mogelijk, eventueel met eigen toegang. Deze opslagfaciliteit werd gebouwd in 2015 en is voorzien van klimatisatie, bewegings- en branddetectie volgens de recentste normering.

IPARC biedt dus alle dienstverlening gecentraliseerd aan. De collectiediensten en opslag zitten onder één dak en vormen een geïntegreerd geheel. Alle manipulaties aan de werken gebeuren enkel door restaurateurs. Voor de opslagfaciliteiten gaat voorrang naar die collectiebeheerders die ook van de collectiedienstverlening gebruik wensen te maken.

Leen Gysen, Managing Partner IPARC

Iparc