The Art Society is een unieke vereniging voor kunstkenners en -verzamelaars, een uitwisselingsplatform voor ontmoetingen en discussies. The Art Society hecht er dus belang aan dat haar leden een uitgesproken interesse hebben in hedendaagse kunst. Collectioneurs openen hun deuren voor andere collectioneurs… The Art Society telt vandaag 200 enthousiaste en toegewijde leden. Teneinde de kwaliteit en de exclusiviteit van de evenementen te blijven garanderen, zal dit aantal niet overschreden worden.
De toetredingsprocedure is de volgende:

  • De jaarlijkse bijdrage voor The Art Society bedraagt 700 € voor een single en 1.200 € voor een koppel. (Het lidmaatschap omvat de deelname aan de maandelijkse evenementen.)
  • Het lidmaatschap is voorbehouden voor particuliere verzamelaars en/of verwoede liefhebbers van hedendaagse kunst.
  • Kandidaat-leden mogen geen galeriehouder, kunsthandelaar of kunstadviseur zijn, noch kunstenaar. Zij mogen evenmin werkzaam zijn bij de concurrenten van de Partners van The Art Society (ING Private Banking, Hiscox, Mobull en Sotheby’s). Een kandidaat die als galeriehouder, kunsthandelaar of kunstadviseur werkzaam is geweest, moet deze activiteit sinds drie jaar stopgezet hebben alvorens in aanmerking te kunnen komen.
  • Kandidaat-leden moeten voorgedragen worden door een Peter, die een Partner moet zijn (ING Private Banking, Hiscox, Mobull en Sotheby’s) of lid is van het Adviescomité (Geert Behaegel, Anne Petre, Jan Muyldermans, Christophe Mortier, Emmanuel Van de Putte, Joost Vanhaerents) of het Erecomité (Lieven Declerck, Michel Delfosse, Mimi Dusselier, Sophie Lammerant, Emmy Tob).
  • De toetredingsaanvraag wordt ingediend op basis van een klein dossier. Klik hier voor het downloaden van de Application form.
  • Tweemaal per jaar komen de Partners en de leden van het Comité samen. De Peters zullen hun kandidaturen op deze vergaderingen voordragen en er zal worden besloten of kandidaten al dan niet aanvaard kunnen worden.
  • Het aantal leden is beperkt tot een maximum van 200 personen. Indien het maximum aantal van 200 leden is bereikt, worden de nieuwe leden op een wachtlijst gezet tot een plaats vrijkomt.

Indien u lid wenst te worden van The Art Society, vragen wij u contact op te nemen. Uiteraard staan wij ter uwe beschikking voor verdere vragen.